Nagu sabsan​

Ujedadeena ayaa ah inaan kobcino aqoonta iyo xirfada muhiimka kuu ah si aad u gaarto hadafkada iyo hiigsiga aqooneed.
Sidas darteed waxan kuu diyarinay helida brograamyaal iyo softweerro aad ku baran karto online meelkasta iyo waqti walba. Waxaana fursad u leedahay inaad ku barato computerka, tabletka iyo mobilka.
Kabarro waxaad ka heli kartaa koorsoyin badan oo kusaabsan barashada programada digitalka sida: Photoshop, InDesign, Illustrator, Execell, Word, Power point, Final cut Pro iyo kuwo kale oo badan. Markastana waxan diyaar u nahay sii balarinta boggan iyo casharada aad ka heli karto.
Korsoyinkan aya isugu jira video, qoraalo iyo dokumentiyo kuu sahlaya fahamka koorsoyinkan.

Slide Kobcinta Fursadaha Aqoonta Wanaajinta nolosha ayadoo la adegsanaya waxbarashada. Kabarro waa goob waxbarasho oo ay dhamaan ku kobcinkaraan xirfadooda aqooneed. Courses - Koorsoyin Halkan waxaad ka heli kartaa koorsooyin heerar kaladuwan leh. Aadna heli karto meelkasta iyo xilli waliba, sida ugu sahlan. Ujeedo kabarro.com wuxuu u taganyahay ka haqabtirida bulshada cilmiga maadiga ay u bahnayeen gaar ahaan inta daneeysa wax barashadda. Latashi iyo Talobixin Waxan diyaar u nahay ka qancinta, fahansiitan culeeyska aad kala kulantaan koorsoyinkan.
2020 © kabarro.com All rights reserved.