Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/f/6/6/kabarro.com/httpd.www/wp-content/themes/wplms/includes/filters.php on line 440

Setup Menus in Admin Panel

Setup Menus in Admin Panel

1

COMING SOON Vil du lære Sinus Matematikkurset 1P for videregående skole? 1P er det første av to kurs som til …

Apply to enroll

COMING SOON

Vil du lære Sinus Matematikkurset 1P for videregående skole? 1P er det første av to kurs som til sammen gir generell studiekompetanse. I dette faget lærer du om enkel og praktisk regning, du lærer å bruke GeoGebra som et nødvendig digitalt hjelpemiddel til eksamen, og videoundervisningen dekker alle målene i faget: blant annet enkel regning med tall og bokstavuttrykk, og i tillegg kommer praktisk regning med geometri, økonomi, sannsynlighet og funksjoner.  Hva må jeg kunne? Kurset bygger videre på det du lærte i matematikken på ungdomsskolen.

Hva vil jeg lære?

Eksempler på emner som dekkes er geometri, prosentregning, økonomi, formler og likninger.     SOOMALIMadooneysaa in aad si fudud ku barato Xisaabta dugsiga sare ee DALKA NORWAY.  Gaar ahaa xisaata dugsiga sare IP. Hadii ay jawaabtaada haa tahay waaxaa inoo balan ah casharada.  Maxaa Lagaga bahanyahay Waa in aad aqoon hore u leedahay xisaabta hoose ee grunnskle.Course Currilcum

  • 1.1 Regnerekkefølge 00:00:00
  • 1.2 Overslagsregning 00:00:00
  • 1.3 Forkorting og utviding av brøk 00:00:00
  • 1.4 Brøkregning 00:00:00
  • 1.5 Brøkdelen av et tall 00:00:00
  • 1.6 Variabler 00:00:00
  • 1.7 Førstegradslikninger 00:00:00
  • 1.8 Potenslikninger 00:00:00
  • 2.1 Prosentfaktor 00:00:00
  • 2.2 Prosentregning 00:00:00
  • 2.3 Prosentvis økning 00:00:00
  • 2.4 Prosentvis nedgang 00:00:00
  • 2.5 Merverdiavgit 00:00:00
  • 2.6 Prosentpoeng 00:00:00
  • 2.7 Forholdet mellom tall 00:00:00
  • 2.8 proposjonale størrelser 00:00:00
  • 2.9 Omvendt proposjonale størrelse 00:00:00
  • 3.1 Enheter for legder 00:00:00
  • 3.2 Måling av legder og avstand 00:00:00
  • 3.3 Vinkler i formlike figurer 00:00:00
  • 3.4 Legder i formlike figurer 00:00:00
  • 3.5 Pytagorassetningen 00:00:00
  • 3.6 Målstokk 00:00:00
  • 4.1 Areal 00:00:00
  • 4.2 Sirkelen 00:00:00
  • 4.3 volum 00:00:00
  • 4.4 Prisme og terning 00:00:00
  • 4.5 Sylinder 00:00:00
  • 4.6 Pyramyde, kjegle og kule 00:00:00
  • 5.1 Lønn og feriepenger 00:00:00
  • 5.2 Skattetrekk 00:00:00
  • 5.3 Selvangivelse 00:00:00
  • 5.4 Regneskap og budsjett 00:00:00
  • 5.5 Sparing 00:00:00
  • 5.6 Serielån 00:00:00
  • 5.7 Annuitetslån 00:00:00
  • 5.8 Kredittkort 00:00:00
  • 6.1 Indekser 00:00:00
  • 6.2 Konsumprisindeksen 00:00:00
  • 6.3 Reallønn 00:00:00
  • 6.4 Kroneverdi 00:00:00
  • 7.1 Formler 00:00:00
  • 7.2 Formler og likninger 00:00:00
  • 7.3 Omforming av formler 00:00:00
  • 7.4 Rette linjer 00:00:00
  • 7.5 Digital graftegning 00:00:00
  • 7.6 Konstantledd og stigningstall 00:00:00
  • 7.7 Grafisk avlesing 00:00:00
  • 7.8 Digital løsning av ligninger 00:00:00
  • 8.1 Funksjonsbegrepet 00:00:00
  • 8.2 Lineære funksjoner 00:00:00
  • 8.3 Andregradsfunksjoner 00:00:00
  • 8.4 Digitale graftegning 00:00:00
  • 8.5 Lineære modeller 00:00:00
  • 8.6 Lineære vekst 00:00:00
  • 9.1 Forsøk og simuleringer 00:00:00
  • 9.2 Sannsynlighet 00:00:00
  • 9.3 Sum av sannsynligheter 00:00:00
  • 9.4 Multiplikasjonsprinsippet 00:00:00
  • 9.5 Uavhengige hendinger 00:00:00
  • 9.6 Avhengige hendinger 00:00:00
2021 © kabarro.com All rights reserved.