Microsoft Excel Book1 2020

9 STUDENTS ENROLLED

Coursadan Excel Book 1
Waxan ku baran doona dhamaan xirfadaha aasaasiga ah ee Excel.

Coursadan marka aad dhameyso waxa aad awood u leehaday:

 • In aad u isticmaasho Excel barnaajimyada qaaska iyo shaqada.
 • In aad sameyso dukument spreadsheet.
 • in aad keediso ama aad la wadaagto asaagaada.
 • in aad  daababacddo dokumenyda aad diyaasidsay.
 • iyo xirfado kale oo muhiim ah.

Coursadan waxaa lagu soo diyaariyay Excel 2020 lakiin waxa aad ku isticmali kartaa 2010, 2013, 2016, 2018, 2019.

Course Curriculum

Intro Excel
1-1 Excel Intro 00:02:38
1-2 Download Files 00:01:14
2 Getting Started
Download Files 00:00:00
2-1 Open File 00:06:30
2-2 Ribben system FREE 00:06:17
2-3 Quick Access Toolbar FREE 00:08:56
2-4 Formilar_bar 00:04:18
2-5 Workbook And Worksheet 00:03:48
2-6 Rows And Columns 00:05:57
3 Entering Data
3-1 Data_entry 00:07:03
3-2 Autofill 00:04:23
3-3 Time and Date 00:07:50
3-4 Undo_Redo 00:04:53
3-5 Comment 00:05:45
3-6 Save or Save As 00:07:25
4 Creating Formula
4-1 Formular 00:08:24
4-2 Copy Formula 00:06:52
4-3 Absolute 00:06:07
4-4 Sum_Avrage 00:06:07
4-5 Functions 00:10:41
5 Formating
5-1 Font style and effects 00:07:21
5-2 Columns and Rows Adjust 00:06:45
5-3 Margcels_Wraptext Alignment 00:10:59
5-4 Boders 00:06:16
5-5 Shapes 00:09:07
6 Worksheet Layout
6-1 Incert_Delate Columns and Rowas 00:09:50
6-2 Hide_Unhide 00:06:02
6-3 Move_Copy_Incert 00:07:43
7 Page Layout
7-1 Page Layout 00:10:21
7-2 Pagebreak preview 00:10:20
7-3 Pagesetup 00:16:55
8 Chart and Print

Course Reviews

5

5
1 ratings
 • 5 stars1
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0
 1. Wan Ka helay

  5

  Koorsadaan aad ayan uga helay si wanagsan aya loo soo diyaariyay, Mahadsanid..

Course Stats Widget

Recent Posts

2020 © kabarro.com All rights reserved.