3

Powerpoint From Beginner To Pro  Koorsdan waxan kugu soo diyariyay si aad markiiba u isticmaasho marka aad dhameeyso qeeybta ugu …

$10.00

Powerpoint From Beginner To Pro 

Koorsdan waxan kugu soo diyariyay si aad markiiba u isticmaasho marka aad dhameeyso qeeybta ugu horeyso Koorsadan. Koordadan waxaan kusoo qaadan donaa sida aad u diyarsan leheyd presentation oo aad markiiba u isticmasho. Fadlan raac cashadara sida ay isugu xigaan. Waxan ku tusi doonnaa:

 • Asaaska hore ee naqashadeynta PowerPoint slide.n
 • Sida loo so galiyo sawirada, shapes, sympols iyo SmartArt.n
 • Sida loo bixiyo ciladaha PowerPointn
 • Sida Print loogu sameeyo, loogu badalo PDF, email, Share.n
 • Quich access Toolbar, Keyboard shortcuts.n
 • Slide Transition, animation, Effect customaization.n
 • Sida Muqalka iyo Codla loo soo galiyo.n
 • Sida loo galiyo Table, Sido loogu xiro Excel.n
 • Naqshadeeynta Chartsn
 • Sida loo so galiyo Header iyo Footern
 • Iyo waxyaabo kaloo badan.n

Yaloogu talagaly Koorsadan

Koorsadan waa ay u furantahay dhan inta aan wali baran iyo Kuwa raba in ay xusustooda dib usoo celiyaan isticmalka PowerPoint.n

Course Currilcum

   • 2-1 Open powerpoint 00:09:33
   • 2-2 Rippen system 00:05:38
   • 2-3 Quick access toolbar 00:05:45
   • 2-4 Customize Rippen system 00:06:52
   • 2-5 Status bar 00:05:00
   • 3 -1 Add slide 00:07:46
   • 3-2 insert text box 00:08:45
   • 3-3 Add Section 00:08:08
   • 3-4 Background 00:09:23
   • 3-5 Header_footer 00:10:20
   • 3-6 Save File 00:05:43
   • 4-1 Find and replace text 00:08:48
  2021 © kabarro.com All rights reserved.