14

Waxaad ku baran doontaa koorsadan: Bilowga hore ee sida loo furo dokumentiga Microsoft Word iyo sida loo keydiyo. sida wax …

$10.00

Waxaad ku baran doontaa koorsadan:

 • Bilowga hore ee sida loo furo dokumentiga Microsoft Word iyo sida loo keydiyo.
 • sida wax looga badalo badhamada qaar.
 • Xirfado kala duwan oo kusaabsan naqshadeynta dokumentiga.
 • Sida bogga formatting loogu sameeyo iyo page breaks.
 • Barashada shaxda (tabales) iyo charts
 • Isticmaalka naqshadaha kala duwan.
 • Sida dokumntiga loogu diyaarinlahaa Print (daabacaad)
 • Iyo qeeybo kaloo badan

Waxaa lagaaga bahanyahay In aad kombuterkaada ku soo dhaadhacsato midkamid ah Microsoft Word 2013, Word 2016, ama word 2018.  Wax aqoon hore lagaagama baahna.

Course Currilcum

  • 1-1 Open Microsoft Word 00:09:55
  • 2-2 Rippen System 00:06:32
  • 2-3 Quick Access 00:06:26
  • 2-4 Ribbon Modify 00:05:29
  • 2-5 Save File 00:06:45
  • 2-6 Open File 00:04:13
  • Download File 00:00:00
  • 3-1 Paragraph Alignment 00:05:21
  • 3-2 Indent Sort 00:05:58
  • 3-3 Paragraph pullet shade 00:05:54
  • 3-4 Paragraph border 00:04:12
  • 3-5 Mark and Copy 00:07:37
  • 3-6 Move and Cut 00:03:19
  • 3-7 Replace text 00:03:04
  • 3-8 Page_borders 00:07:20
  • 4-1 Columns 00:08:00
  • 4-2 Insert Picture 00:11:01
  • 4-3 Insert Picture 2 00:07:46
  • 4-4 Insert Shape 00:08:28
  • 4-5 Create Charts 00:10:35
  • 4-6 Equation and Symbols 00:07:46
  • 5-1 View and Comment 00:09:13
  • 5-2 Header and Footer 00:08:03
  • 5-3 Print 00:07:33
  • Survey 00:00:00
  • test Unlimited
2021 © kabarro.com All rights reserved.