Microsoft Word 2020

10 STUDENTS ENROLLED

Waxaad ku baran doontaa koorsadan:

 • Bilowga hore ee sida loo furo dokumentiga Microsoft Word iyo sida loo keydiyo.
 • sida wax looga badalo badhamada qaar.
 • Xirfado kala duwan oo kusaabsan naqshadeynta dokumentiga.
 • Sida bogga formatting loogu sameeyo iyo page breaks.
 • Barashada shaxda (tabales) iyo charts
 • Isticmaalka naqshadaha kala duwan.
 • Sida dokumntiga loogu diyaarinlahaa Print (daabacaad)
 • Iyo qeeybo kaloo badan

Waxaa lagaaga bahanyahay

In aad kombuterkaada ku soo dhaadhacsato midkamid ah Microsoft Word 2013, Word 2016, ama word 2018.

Wax aqoon hore lagaagama baahna.

Course Curriculum

1 Intro
1-1 Open Microsoft Word 00:09:55
2 Get To Know Word
2-2 Rippen System 00:06:32
2-3 Quick Access 00:06:26
2-4 Ribbon Modify 00:05:29
2-5 Save File 00:06:45
2-6 Open File 00:04:13
3 Paragraph Formatting
Download File 00:00:00
3-1 Paragraph Alignment 00:05:21
3-2 Indent Sort 00:05:58
3-3 Paragraph pullet shade 00:05:54
3-4 Paragraph border 00:04:12
3-5 Mark and Copy 00:07:37
3-6 Move and Cut 00:03:19
3-7 Replace text 00:03:04
3-8 Page_borders 00:07:20
4 Page Layout
4-1 Columns 00:08:00
4-2 Insert Picture 00:11:01
4-3 Insert Picture 2 00:07:46
4-4 Insert Shape 00:08:28
4-5 Create Charts 00:10:35
4-6 Equation and Symbols 00:07:46
5 Print
Survay 00:00:00
5-1 View and Comment 00:09:13
5-2 Header and Footer 00:08:03
5-3 Print 00:07:33

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE

Course Stats Widget

Recent Posts

2020 © kabarro.com All rights reserved.